Geodetické práce v katastru nemovitostí

Vyhotovení geometrických plánů

 Vytváříme geometrické plány pro 

  • rozdělení pozemku,
  • změnu hranice pozemku,
  • vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla,
  • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem,
  • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,
  • průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků,
  • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

Geometrický plán Geometrický plán

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník

Ceny dohodou dle rozsahu zakázky

Mapa webu   

Webdesign 2013 · WebPrezent | Tvorba webových stránek